Det er godt kjent at tekstilindustrien bidrar til forferdelige arbeidsforhold og miljøforurensning. Vi ønsker å utfordre dette ved å bringe tekstilindustrien tilbake til Oslo.