For å nærme oss ambisjonen om å skape det siste yttertøyet du noen gang må kjøpe, har plagene blitt testet av mange mennesker over flere år. Plaggene har allerede blitt testet av tre grupper, og straks får en fjerde gruppe sine produkter. Til høsten kommer de ferdigutviklede produktene på lager for aller første gang. Hvis du vil være en av de som sikrer seg et plagg fra første produksjonsrunde kan du legge igjen navn og e-postadresse under. Dette er helt uforpliktende og vi vil oppdatere deg så fort det blir mulig å bestille plagg.

ENGLISH

To close in on our ambition of creating the last jacket and pants you ever need to buy,  the garments have been tested by many people over a long period of time. The Last products have already been tested by three groups, and a fourth group will be receiving their products shortly. This fall, the final products will be hitting our warehouse for the very first time. If you want to be one of the people to get your hands on the very first batch of The Last, you can leave your name and email address below. This is non-binding and we will update you as soon as the garments can be ordered.